Főoldal
Email írása
Telefon:
+36-20
978-4360
Egyszerűen átlátható
Könyvelés

Részletes, a vállalkozás tevékenységének megfelelő főkönyvet és analitikus nyilvántartásokat alakítunk ki, hogy a jogszabályokban előírt nyilvántartásokon túl vezetői döntéseket alátámasztó információkkal is szolgáljuk a cégvezetés felé.

A könyvelési munka keretein belül az alábbi feladatokat látjuk el:

  • A befektetett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása;
  • A készletek főkönyvi könyvelése a Megbízó analitikus nyilvántartásai alapján;
  • A pénzügyi eszközök, követelések, saját tőke és a kötelezettségek főkönyvi nyilvántartása,
  • A költség (ráfordítás) és az eredményszámlák folyamatos vezetése;
  • Előírt analitikus nyilvántartások közül a főkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét képező analitikák vezetése;
  • A vállalkozás eredményének meghatározása;
  • Éves beszámoló, valamint az aktuális adóbevallások határidőre való elkészítése;
  • Évközi beszámoló összeállítása –a Megbízó kívánsága szerinti fordulónappal;
  • Az adózással kapcsolatos törvényekben előírt adat-bejelentési kötelezettségek
  • Az adózással kapcsolatos törvényekben előírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások időben történő összeállítása;

Könyvelő iroda | Honlapkészítés - Awex