Főoldal
Email írása
Telefon:
+36-20
978-4360
Egyszerűen átlátható
Könyvvizsgálat

A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló a Számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Könyvvizsgálati kötelezettség

Kötelező a könyvvizsgálat, az alábbi két feltétel teljesülése esetén:

a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele meghaladta  a 100 millió forintot, és

b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladta meg az 50 főt.

Irodánk vállalja kötelező könyvvizsgálat keretében éves beszámolók hitelesítését, valamit az átalakulások és eseti felkérések esetén végzendő könyvvizsgálatot.

Könyvelő iroda | Honlapkészítés - Awex